shred

  1. – to shred – att radera säkert – att låta en raderad fil skrivas över flera gånger med slumpvisa serier av ettor och nollor. Syftet är att de raderade tecknen ska bli omöjliga att urskilja, ens med specialverktyg. Det ska bli omöjligt att rekonstruera filen. – Shred är en instruktion i Unix. När termen används om den instruktionen bör den alltså inte översättas;
  2. – att lägga på ”fel” musik på en musikvideo. En sådan video kallas för en shred.

– Grundbetydelsen av to shred är att riva sönder. A shred är en trasa, ett fragment, en smula.

[avsiktliga fel] [it-säkerhet] [musik] [ändrad 27 juni 2021]