Wish

en marknadsplats på nätet: andra företag säljer direkt till kund genom Wishs webbsidor. Wish är ameri­kanskt, men de företag som säljer genom Wish är till stor del kinesiska tillverk­are av lågpris­produkter. – Wish grundades 2010 av Peter Szulczewski och Danny Zhang. Det var först en app för önske­listor. 2013 kom Szulczewski och Zhang på idén att komplett­era önske­listorna med motsvar­ande produkter, och de satsade då på billiga produkter från okända tillverk­are, främst i Kina. Före­taget har expand­erat mycket snabbt, och 2015 satsade den ryska investera­ren Yuri Milner 500 miljoner dollar i Wishs moder­bolag Context­logic (contextlogic.com). – Se wish.com.

[e-handel] [ändrad 17 december 2019]

EDI

electronic data interchange – benämning på standarder för utbyte av information mellan företags it‑system. – EDI var en tidig standard för e‑handel och informations­utbyte mellan företag, och har använts i olika former sedan början av 1980‑talet. På 1990‑talet överflyglades det av mer eller mindre ostrukturerade lösningar på webben. EDI‑standarden var nämligen för krånglig för att användas av småföretag. Större företag och organisationer har infört det, men ofta på olika, oför­enliga sätt i olika företag. – EDI bygger på standarden Ansi X12. – FN:s version av EDI heter Edifact och förvaltas av FN‑organet UN/Cefact (länk). I Sverige finns SFTI (sfti.se), en Edifact‑baserad standard som har utvecklats av Sveriges kommuner och regioner och Ekonomistyrningsverket. – Ett XML‑baserat alternativ till EDI är ebXML.

[e-handel] [förkortningar på E] [standarder] [ändrad 3 december 2019]

Etsy

marknad på webben för handgjorda produkter och begagnade saker. – Etsy grundades 2005 i USA och börs­note­ra­des 2014. – Se etsy.com. – Läs också om Hand­made.

[företag] [e-handel] [ändrad 2 juli 2017]

Handmade

postorderföretaget Amazons marknad på nätet för hantverksprodukter. I maj 2015 blev det känt att Amazon hade bjudit in hantverkare som säljer genom Etsy att pröva Amazons tjänst. Hand­made öppnades för allmänheten i slutet av 2015. – Se Amazons webb­sidor (länk).

[e-handel] [ändrad 23 augusti 2019]

Amazon Dash

en trådlös knapp för beställning av en enda vara från Amazon. – Man kan till exempel ha en Dash‑knapp i tvätt­stugan för beställning av tvätt­medel, eller i köket eller garaget för varor som hör hemma där. Tanken är att man inte ska behöva lägga på minnet att man behöver beställa något, utan göra det direkt. Varje knapp är inställd för en enda vara. Instruk­tioner om kundens namn, adress, kontonummer och antal / mängd varor är inställda på förhand, så allt kunden behöver göra är att trycka på knappen. En förutsättning är att man har ett trådlöst nätverk installerat. – Se Amazons webb­sidor. – En före­gångare till Amazon Dash var pizza­knappen från 2012 – se artikel från CNet: länk.

[e-handel] [ändrad 10 juni 2019]