e-handelsslakten

  1. – minskningen av e‑handel under 2022 och därefter. – Enligt uppgift gick då praktiskt taget alla e‑handelsföretag med förlust;
  2. – även: utslagningen av butiker på 2010‑talet och därefter, orsakad av växande e‑handel.

[e-handel] [24 mars 2023]

age-gating

åldersgräns på internet – krav på en del webbplatser om att besökare intygar att de är över en angiven ålder. – Detta är en tom formalitet i de flesta fall, eftersom det är besökaren själv som intygar, och alltså kan bluffa. Age‑gating används mest för att hålla webbplatsens utgivare fri från ansvar ifall underåriga besökare skulle råka se något olämpligt. – Där ålderskontroll verkligen är viktigt kan man kräva inloggning med e‑legitimation. – När det gäller köp på internet säger lagen att den som är under 18 år inte kan ingå avtal om köp. Sådana avtal är ogiltiga. Men det finns ingen tvingande regel om att säljaren måste verifiera köparens ålder. (Undantag: den som är över 16 år får sluta avtal om köp för pengar som hen själv har tjänat.) – På engelska också: age verification system.

[e-handel] [inloggning] [webbsidor] [13 mars 2022]

plattformsföretag

företag som förmedlar varor, tjänster eller jobb mellan säljare / uppdragsgivare och köpare / uppdragstagare. – Detta sker genom en webbplats. Plattformsföretagen ser sig inte som säljare respektive arbetsgivare, inte heller som utförare, utan enbart som mäklare. Företeelsen har funnits i olika former i århundraden, men webben har gjort den mycket vanligare, eftersom nästan alla steg i processen kan automatiseras och genomföras direkt:

– i giggekonomin: företag som förmedlar tillfälliga jobb (gigg) till uppdragstagare.  Ett känt exempel är Uber. Plattformsföretagen ser sig oftast inte som arbetsgivare. Det är den som ringer efter en Ubertaxi som Uber räknar som uppdragsgivare – Uber står till tjänst med telefonväxeln. Uppdragstagarna (Uberförarna) räknas som egenföretagare. De förväntas själva ansvara för arbetarskydd, preliminärskatt, sociala avgifter och annat. Man kan också se Uber (och liknande företag) som franchises (se Wikipedia) med varje enskild Uberförare som franchisetagare;

– i e-handel: företag som förmedlar produkter mellan leverantörer och köpare, oftast privatpersoner. Plattformsföretag räknas inte som säljare av produkten, men kan hjälpa leverantören med betalningar och leverans, ofta genom tredjepartsföretag. Amazon är till stor del, men inte enbart, ett plattformsföretag.

[e-handel] [företagstyper] [giggekonomi] [17 februari 2022]

haul

video där köparen visar upp och kommenterar något som hon har köpt på postorder. Publiceras i sociala medier. – Ordet haul i denna betydelse används på 2020-talet i synnerhet om köp från det kinesiska företaget Shein (shein.se) och om videor som visas på TikTok. – Haul är ett ord för kap eller byte i betydelsen stöldgods. I andra sammanhang kan haul översättas med frakt; to haul betyder att släpa, att hala. Det kan också betyda shoppingrunda.

[e-handel] [jargong] [videoteknik] [ändrad 8 augusti 2022]

low-touch

lågkontakt – med minsta möjliga interaktion mellan människor; utan sammanträffande ansikte mot ansikte. Syftar ofta på tjänster och inköp som kunden sköter med självbetjäning. – Motsatsen kallas för high‑touch.

[användargränssnitt] [e-handel] [20 november 2021]

brushing

avsiktlig sändning av obeställda paket från postorderföretag till privatpersoner. – Brushing görs av säljare för att förbättra deras personliga försäljningssiffror. Paketen innehåller oftast saker av ringa värde, ibland ingenting alls. Mottagaren får ingen faktura. Ibland läggs beställningar av säljaren eller av någon annan på uppdrag av säljaren, men fortfarande med en ovetande tredje person som mottagare. Ibland registreras ingen beställning, bara leveransen. Postorderföretag brukar förbjuda och motarbeta brushing. – Eftersom mottagaren inte får någon faktura kan hon utan vidare behålla varan eller slänga den: problemet kan vara att mottagarens personuppgifter har kommit på avvägar. – Mer om brushing i Wikipedia. – Någon svensk term för brushing tycks inte finnas. Ordet har flera andra betydelser på engelska.

[bluff och båg] [handel] [1 november 2021]