HP

  1. HP Inc – ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett-Packard† delades. – HP Inc ut­veck­lar, tillverkar och säljer datorer och skrivare för konsumentmarknaden. HP Inc använder Hewlett‑Packards gamla varumärke och logotyp, men HP i det nya företagsnamnet står inte längre för något, utan är en pseudoförkortning. – I november 2019 ville Xerox köpa HP för 33,5 miljarder dollar, trots att HP är ungefär tre gånger så stort som Xerox. HP tackade nej med motiveringen att budet var för lågt och kontrade med att antyda att HP i stället kunde köpa Xerox. Xerox kontrade då med att hota att komma med ett fientligt bud på HP, alltså att gå förbi bolagsstyrelsen och köpa aktierna direkt av aktieägarna. Båda företagen utvecklar och tillverkar skrivare. I mars 2020 drog Xerox tillbaka sitt bud. – HP Inc finns på hp.com. – IDG:s artiklar om HP: länk;
  2. (förr) – förkortning för Hewlett‑Packard†, som 2015 delades i två företag: HP Inc och Hewlett Packard Enter­prise, förkortat HPE.

[delning] [förkortningar på H] [ändrad 23 november 2022]

Hewlett-Packard

tidigare: ett av världens ledande it-före­tag, 2015 delat i två. – De två nya företagen är Hewlett Packard Enterprise, HPE, och HP Inc. Före delningen kallades hela företaget ofta för HP. Denna artikel hand­lar om tiden före uppdelningen. – Hewlett‑Packard levererade datorer och skrivare i alla storlekar, och undvek att bli indraget i stridigheter om system och standarder. – Företaget till­­­verkade elektronisk utrustning redan före datorernas tid. Hewlett‑Packard grundades 1938 i Palo Alto av David Packard (19121996, se packard.org) och William Hewlett, (1913—2001, se hewlett.org). – Hewlett‑Packard var det ursprung­­liga garageföretaget (länk till garaget, bläddra en sida), och en av de viktigaste faktorerna bakom Silicon Valleys framväxt. – 1989 köpte Hewlett‑Packard företaget Apollo och blev därmed en ledande tillverkare av det som då kallades för arbetsstationer. Hewlett‑Packard avknoppade 1999 delar av verksamheten i företaget Agilent. Köpte Compaq† år 2002 och blev därmed även ägare till Digital† och Tandem†. Sommaren 2010 köpte Hewlett‑Packard handdatortillverkaren Palm†. Sommaren 2011 meddelade Hewlett‑Packard att företaget skulle sälja eller avveckla sin persondatorverk­sam­het, sluta till­­verka produkter för operativsystemet WebOS och köpa företaget Autonomy. Efter byte av vd senare samma år återkallades besluten om persondatorer och WebOS. Under 2014 blev det känt att Hewlett‑Packard utvecklade en ny typ av dator, The Machine, som skulle ha memristorer i stället för transistorer, och som skulle lägga datalagring och databearbetning så fysiskt nära varandra som möjligt. – I oktober 2014 med­­delade företaget att det skulle delas i två under 2015. Den företagsinriktade verksamheten gick till Hewlett Packard Enterprise, HPE, medan konsumentprodukterna gick till HP Inc. – Språklig anmärkning: Det ursprungliga Hewlett‑Packard skrevs med bindestreck, men det nya Hewlett Packard Enterprise skrivs utan binde­streck.

[delning] [företag] [it-historia] [ändrad 12 september 2022]

Hewlett Packard Enterprise

(HPE) – ett av de två företag som bildades när Hewlett‑Packard† delades den 2 november 2015. – Hewlett Packard Enter­prise utvecklar och säljer produk­ter för företagsmarkna­den: servrar, lagringsenheter, system och pro­gram. – 2017 bildade HPE tillsammans med dåvarande CSC konsultbolaget DXC. Det nya företaget tog över 100 000 konsulter från HPE. Det var ungefär 2/3 av HPE:s personal. HPE har därefter koncentrerat sig på programutveckling, servrar och moln‑tjänster. – I maj 2019 blev det känt att HPE köpte Cray Inc, numera HPE Cray, för 1,3 miljarder dollar. – Hew­lett Packard Enterprise finns på hpe.com. (Observera att Hewlett Packard Enterprise skrivs utan bindestreck, till skillnad från Hewlett‑Packard.) – Se också HP Inc.

[delning] [ändrad 16 mars 2023]