logotyp

grafisk utformning av namn på företag, myndigheter, organisationer, tidningar samt varumärken. Kallas även logo eller logga. Observera att logotypen är ett sätt att skriva namnet – symboler och märken är inte logotyper, men de kan höra ihop med logotypen. Ericssons logotyp är till exempel namnet Ericsson, skrivit på ett bestämt sätt, tillsammans med de tre strecken. – Se också gestalttext.