Hotspot 2.0

en satsning på standarder som ska göra det lika lätt att använda trådlösa nät (wi‑fi) som att använda mobiltelefonnätet. – Man ska mer eller mindre automatiskt bli ansluten till ett wi‑fi-nät där man befinner sig (vid en hotspot) utan krångel – all information som behövs för inloggning ska vara lagrad på användarens dator (mobiltelefon, surfplatta) och överföras automatiskt. – Wi‑Fi Alliance ligger bakom Hotspot 2.0 och fastställer specifikationerna för den utrustning som ska användas. Det bygger på IEEE-standarden 802.11u, som publicerades 2011. – Kallas också för next generation hotspot. – Mobiltelefoner som är anpassade för Hotspot 2.0 certifieras under varumärket Passpoint. – Läs mer på Wi‑Fi Alliances webbsidor. – Läs också om tillägget 2.0.

[mobilt] [standarder] [wi-fi] [ändrad 5 februari 2023]