Windows management instrumentation

(WMI) – ett system av komponenter för Windows som möjliggör överblick över och hantering av resurser i ett nätverk. – WMI kan samla in och sammanställa information om vad som finns i ett nätverk och använda det för att konfigurera enheterna i nätverket. WMI är Microsofts tillämpning av Web‑based enterprise management (WBEM) från Distributed management taskforce (DMTF). – WMI var förinstallerat i Windows 2000†, och ingick i Windows fram till Windows 7. – Se Microsofts webbsidor. – WMI underhålls fortfarande (2019) av Microsoft, men har ersatts av Windows Management Infrastructure, Windows MI (länk), som är bakåtkompatibelt med WMI.

[it-system] [nätverk] [windows] [ändrad 16 november 2018]