Web science research institute

(WSRI) – satsning på att införa webbvetenskap (web science) som akademisk disciplin, igångsatt 2006 av MIT och universitetet i Southampton i England. Syftet är bland annat att kunna förbättra webbens tillförlitlighet som informationskälla. – Läs mer på webscience.org (brukar fungera, trots eventuell överstrykning).

[forskning och experimentell teknik] [webben] [ändrad 7 juli 2019