SelSus

EU-finansierat forskningsprojekt för att utveckla teknik som förutsäger fel på maskiner innan de uppstår och eventuellt också reparerar felen automatiskt. Projektet har pågått 2013—2017. SelSus är kort för self‑sustaining. – Se selsus.eu. Projektet pågick 2013–2017, slutrapport finns på Cordis webbsidor.

[forskning] [industriell it] [ändrad 28 mars 2019]

biohackning

(biohacking) – förändring av kroppen med metoder inspirerade av hack­a­res arbetssätt. (Se hackning.) – Biohacking kan gälla hälsa, sinnes­för­mågor eller sam­man­kopp­ling av män­ni­sko­kroppen med elektronik. Bio­hack­a­re kan ope­re­ra in implantat i kroppen för trådlös anslutning till yttre elektronisk ut­rust­ning eller till nätverk. Alternativt kan de placera elek­tron­isk ut­rust­ning direkt på kroppen, till exempel för att på­verka hjärnan. De kan ex­pe­ri­ment­era med genteknik eller med kost och kosttillskott. – Se till ex­em­pel biohacking.se.

[experimentell teknik] [hackare] [hälsa] [ändrad 21 april 2017]

komputationell

– försvenskning av engelska computational:

 1. – allmänt: som har att göra med beräkningar (computations) och hur de förlöper. I denna betydelse kan computational ofta ersättas med förleden be­räk­nings- eller bara räkne-: computational stage – beräkningsstadium; computational error – räknefel;
 2. beräkningsbaserad – om forskningsområden där tunga beräkningar som görs med datorer spelar en avgörande roll. Datorprogram (algoritmer) an­vänds för att:
  • simulera komplicerade förlopp;
  • för att konstruera och förbättra matematiska modeller av faktiska för­håll­an­den;
  • för att analysera och åskådliggöra komplexa nätverk;
  • för att optimera processer och för:
  • maskininlärning.

[forskning] [språktips]

Ethics and governance of artificial intelligence fund

fond som stöder forskning som strävar efter att säkerställa att artificiell intelligens utvecklas på ett sätt som är etiskt och ansvarstagande samt främjar allmän­intresset. Fonden grundades den 10 januari 2017. In­sti­tu­tion­ellt hör den hemma på Berkman Klein Center (länk)Harvard och MIT Media Lab. Den har fått ekonomiskt stöd från flera kända personer och organisationer inom it och har vid grundandet ett kapital på 27 miljoner dollar. – Se denna länk.

[ai] [forskning] [ändrad 18 november 2017]

brainwear

hjärnpannband, hjärnband, hjärnluva – pannband eller annan huvudbonad som uppfångar elektriska signaler från bärarens hjärna. Signalerna kan analyseras och tolkas och an­vändas för att styra elektriska anordningar som proteser eller annat. Tekniken visades upp på mässan CES i januari 2017, och är fortfarande på teststadiet. – An­vändningen är alltså mer specifik och handgriplig än den hjärnskanning som sedan länge används i sjukvård och forskning.

[forskning och experimentell teknik]