Yggdrasil

  1. yggdrasil – ett program för samordning av vetenskapliga datorprogram som är skrivna i olika programspråk. – Det är ett så kallat ramverk. yggdrasil (skrivs med litet y) lanserades 2019, och är en fortsättning på det tidigare Crops in silico, CiS, även känt som cis_interface. – Se denna länk och GitHublänk;
  2. – ett sedan länge avvecklat utförande av Linux. Yggdrasil lanserades 1995 och var avsett att köras från en CD – se live CD.

Yggdrasil var i fornnordisk tro namnet på världsträdet – se Wikipedia.

[linux] [nerlagt] [programspråk] [ändrad 11 september 2020]

Dagens ord: 2021-03-25