live CD

(LiveCD) – valfritt operativsystem som startas och körs från en CD, DVD eller ett USB‑minne, och som inte använder värddatorns hårddisk. Alla filer som behövs blir inlästa i datorns arbetsminne, inte på hårddisken. När man är klar och matar ut disken eller USB‑minnet försvinner alla filer, och datorn startar om med sitt vanliga operativ­system. – Observera att live CD inte är ett ope­ra­tiv­system eller ett program, utan något som man själv kan sätta ihop efter behag. Live CD kan användas med vilket operativsystem som helst, för­ut­satt att det kan köras på den avsedda datorn. Syftet med live CD är att man ska kunna använda en dator, till exempel för att hantera e‑post och be­söka webb­sidor, utan att lämna några spår. Live CD används också vid felsökning på datorer som har blivit oanvändbara på grund av virus eller andra skade­program. – Läs också om Anonym OS†, Byzantium, Cotton Candy†, Haven och Tails.

[operativsystem] [ändrad 27 maj 2017]