in silicio

(latin: i kisel) – virtuell, simulerad; uttrycket används om experiment som görs med datorprogram. Ordet an­spelar på uttryck som in vitro, ”i glas” (provrör) och in vivo, ”i [något] levande” som används om försök, undersökningar och behandlingar som görs i provrör respektive på hela, levande varelser. – Den van­liga formen in silico är fel: korrekt latin är in silicio av silicium – kisel. – In silicio används om rena datorsimuleringar. Experiment som körs i virtuella världar där mänskliga deltagare påverkar förloppet kallas ibland för in virtuo.

[virtuellt] [ändrad 17 september 2019]

Dagens ord: 2016-12-09