ramverk

(framework) – förberett stöd för utveckling av program, it-system eller webbsidor. – Ramverk är enkelt uttryckt en kombination av färdigskriven kod och regler för struktur för program. Syftet med ett ramverk är dels att det ska gå snabbare att utveckla, dels att det ska bli lättare att underhålla koden eftersom dess utformning följer kända regler. – I objektorienterad systemutveckling är ramverk förberett och ordnat material för objektorienterad systemutveckling inom ett visst område. Det består av ett antal klasser som behövs för att skapa applikationer inom det givna området, till exempel för att bygga ett e‑handelssystem. Det ingår också färdiga konstruktionsmodeller. I vissa fall kan man skapa program utan att skriva en enda rad programkod, man bara kombinerar objekt från ramverket – se kodlös. – Andra ramverk, till exempel resource description framework, RDF, kan vara en uppsättning skrivna regler. – Se också Togaf och lågkod.

[systemutveckling] [ändrad 26 juli 2021]