HSCSD

high-speed circuit-switched data – en överspelad teknik för snabbare dataöverföring i mobiltelefon med GSM-systemet som bas. Klarade upp till 64 kilobit per sekund, medan vanlig GSM hade en kapacitet på 9,6 kilobit per sekund för datakommunikation. HSCSD var alltså ett exempel på så kallad 2,5g. – HSCSD introducerades i Europa i slutet av 1990-talet, men blev överflödigt när 3g-telefoni togs i bruk.

[förkortningar på H] [försvunnet] [mobilgenerationer] [mobilt] [ändrad 20 mars 2018]

tredje plattformen

(third platform) – beteckning på den typ av it som har blivit vanlig på 2010‑talet: kombinationen av smarta mobiler och annat mobilt, molnet, social interaktion, sakernas internet och big data med avancerad analys. En aspekt av tredje platt­formen är att it inte längre är något som finns i typiska datorer. Det genom­syrar vår tillvaro och är alltid till­gäng­ligt. Initia­tivet Open Platform 3.0 (länk) inom The Open Group arbetar på en samlad definition av tredje plattformen.

– Se också webb 2.0.

[generationer] [it-system] [ändrad 27 maj 2017]

GPRS

general packet radio services – en teknik för snabbare dataöverföring genom GSM‑nätet. Det är ett mellanting mellan vanlig GSM och 3g och kallas därför ibland för 2,5g. – GPRS kan användas för röstsamtal, e‑post, webbsidor, musik och bild. En påslagen GPRS‑telefon har ständigt en öppen linje till operatörens nät, även om inga meddelanden överförs. Därför kan kommunikation sättas igång och avslutas utan märkbara väntetider. Kommunikationen delas upp i paket, vilket innebär att telefonen kan hantera internetkommunikation. Kunden betalar inte per minut, utan för datamängden som överförs. – GPRS kräver extra­utrustning i GSM‑nätet och fungerar inte med enklare GSM‑telefoner. Tekniken är paketförmedlande och har en teoretisk kapacitet på 270 kilobit per sekund till skillnad från GSM, som klarar 9,6 kilobit per sekund. GPRS infördes i Sverige med början år 2000 och är fortfarande i bruk, eftersom GSM, även i telefoner för 3g och 4g, fortfarande används för röstsamtal.

[förkortningar på G] [mobilgenerationer] [mobilt] [ändrad 6 november 2019]