tredje plattformen

(third platform) –– beteckning på den typ av it som har blivit vanlig på 2010-talet: kombinationen av smarta mobiler och annat mobilt, molnet, social interaktion, sakernas internet och big data med avancerad analys. En aspekt av tredje platt­formen är att it inte längre är något som finns i typiska datorer. Det genom­syrar vår tillvaro och är alltid till­gäng­ligt. – Initia­tivet Open Platform 3.0 (länk) inom The Open Group arbetar på en samlad definition av tredje plattformen.

– Se också webb 2.0.

[generationer] [it-system] [ändrad 27 maj 2017]

5g

mobilt nätverk med extremt hög kapacitet. – 5g är efter­­följaren till 4g, och liksom 4g är 5g inte i första hand avsedd för röst­­sam­tal, utan för mobil data­­överföring med stor band­­bredd. Hög band­­bredd kräver att radiosignalerna sänds på hög frekvens. Det blir milli­meter­bandet, alltså frekvenser mellan 30 och 300 giga­hertz. I USA talar man om mmwave. –– Den höga frekvensen medför i sin tur att räck­­­vidden blir kort, och att signalen blockeras av hinder som väggar och tak. Även dimma och regn kan för­svåra eller stoppa datatrafiken. Därför blir 5g‑nätet troligen en kombina­tion av dataöverföring genom koppar­kabel eller optisk fiber­­kabel som an­sluts till små bas­­­stationer: minst en i varje rum där de behövs. Modellen har kallats för ””mobil­­tele­­foni genom wi‑fi””. – Det som följer med från tidigare ge­ne­ra­tioner av mobil­­tele­foni och mobila nät­verk är att nätverket hela tiden vet var en an­vändare finns, för­­ut­­satt att använd­a­rens telefon (eller annan utrustning för mobil data­­­kom­mu­ni­ka­tion) är påslagen. –– Bransch­­­orga­ni­sa­tioner för utveckling av 5g är NGMN och 5G‑PPP. – Ett white­paper om 5g från 5G infrastructure association släpptes i mars 2015 på Mobile world congress i Barcelona: se länk. – Sveriges första 5g-nät invigdes den 5 december 2018 på KTH i Stockholm.

[generationer] [mobilt] [ändrad 5 december 2018]

television 2.0

00-talets television, där programmen distribueras via internet (se IP‑tv) och kan lagras på hårddisk (hårddiskinspelare), så att tittarna kan se programmen när de själva vill. (Motsats: tablå-tv.) – På 2010-talet har det blivit vanligt att tv-bolagen själva tillhanda­håller program­repriser som tittarna kan se när de vill, se Play. – Läs också om tillägget 2.0.

[generationer] [radio och tv] [ändrad 29 januari 2018]

generation X

de som är födda mellan 1960 och 1980. Många av de första person­dator­användarna ingår i den generationen. I Sverige är det 40-talist­generationens barn, som är en rätt stor grupp. Den kallas även för den ironiska generationen. I USA, där beteckningen genera­tion X uppstod, är det däremot en gles genera­tion. Den är upp­kallad efter Douglas Cope­lands bok med samma namn. I en annan bok kallas den för 13th generation. – Se också genera­tion Y, genera­tion Zgenera­tion e och generation alpha.

[generationer] [ändrad 1 januari 2018]