tredje plattformen

(third platform) – beteckning på den typ av it som har blivit vanlig på 2010-talet: kombinationen av smarta mobiler och annat mobilt, molnet, social interaktion, sakernas internet och big data med avancerad analys. En aspekt av tredje platt­formen är att it inte längre är något som finns i typiska datorer. Det genom­syrar vår tillvaro och är alltid till­gäng­ligt. Initia­tivet Open Platform 3.0 (länk) inom The Open Group arbetar på en samlad definition av tredje plattformen.

– Se också webb 2.0.

[generationer] [it-system] [ändrad 27 maj 2017]

5g

mobilt nätverk med extremt hög kapacitet. – 5g är efter­­följaren till 4g, och liksom 4g är 5g inte i första hand avsedd för röst­­sam­tal, utan för mobil data­­överföring med hög band­­bredd. Det är också avsett för sakernas internet, alltså en miljö där det inte bara finns mobiltelefoner och surfplattor, utan där det också är tätt mellan andra terminaler som kommunicerar mobilt. För att basstationerna ska kunna hantera all trafik måste de vara fler och placeras tätare än i 4g. – Hög band­­bredd kräver att radiosignalerna sänds på hög frekvens. Det blir ofta milli­meter­bandet, alltså frekvenser mellan 30 och 300 giga­hertz. I USA talar man om mmwave. 5g kan också använda andra frekvenser. – Den höga frekvensen medför i sin tur att räck­­­vidden blir kort, och att signalen blockeras av hinder som väggar och tak. Även dimma och regn kan för­svåra eller stoppa datatrafiken. Därför blir 5g‑nätet troligen en kombina­tion av dataöverföring genom kopparkabel eller optisk fiber­­kabel som an­sluts till små bas­­­stationer: minst en i varje gathörn och i varje rum där de behövs. Modellen har kallats för ”mobil­­tele­­foni genom wi‑fi”. – Det som följer med från tidigare generationer av mobil­­tele­foni och mobila nät­verk är att nätverket hela tiden vet var en an­vändare finns, förutsatt att använd­a­rens telefon (eller annan utrustning för mobil datakom­mu­ni­ka­tion) är påslagen. 5g är utformat för att terminalerna ska vara påslagna ständigt med miniman strömförbrukning när de inte används. – Branschorganisationer för utveckling av 5g är NGMN och 5G‑PPP. – Ett white­paper om 5g från 5G infrastructure association släpptes i mars 2015 på Mobile world congress i Barcelona: se länk. – Sveriges första 5g-nät invigdes den 5 december 2018 på KTH i Stockholm.

[generationer] [mobilt] [ändrad 24 maj 2019]

television 2.0

00-talets television, där programmen distribueras via internet (se IP‑tv) och kan lagras på hårddisk (hårddiskinspelare), så att tittarna kan se programmen när de själva vill. (Motsats: tablå-tv.) På 2010-talet har det blivit vanligt att tv-bolagen själva tillhanda­håller program­repriser som tittarna kan se när de vill, se Play. – Läs också om tillägget 2.0.

[generationer] [radio och tv] [ändrad 29 januari 2018]

generation X

de som är födda mellan 1960 och 1980. Många av de första person­dator­användarna ingår i den generationen. I Sverige är det 40-talist­generationens barn, som är en rätt stor grupp. Den kallas även för den ironiska generationen. I USA, där beteckningen genera­tion X uppstod, är det däremot en gles genera­tion. Den är upp­kallad efter Douglas Cope­lands bok med samma namn. I en annan bok kallas den för 13th generation. – Se också genera­tion Y, genera­tion Zgenera­tion e och generation alpha.

[generationer] [ändrad 1 januari 2018]