alpha pup

på svengelska: alfakid – den coolaste ungen i gänget, den som de andra rättar sig efter. (Pup=valp.) Benämningen används i marknads­föring: om man får alfa­kidsen att gilla en ny pryl så kommer de andra ungarna också att gilla den. Uttrycket anspelar på termer som alfahanne. – Jämför med generation alpha.

[it-folkgrupper] [jargong] [marknadsföring] [ändrad 13 juni 2020]