generation Y

de som är födda 1985 eller senare. (Begynnelseårtalet kan variera något.) Det är den generation som har vuxit upp med mobil­tele­foner och inter­net­­anslutna datorer. Den kallas också för millenniegenerationen. – Man talar också om genera­tion X, genera­tion Zgenera­tion e och generation alpha.

[generationer] [ändrad 1 januari 2018]