digital inföding

(digital native) – en som har vuxit upp med internet och mobiltelefoner, och därför tar sådant som självklart. Kallas ibland också för generation e. Motsatsen kallas ibland för digital invand­rare. – Se också generation Z.

[demografi] [it-folkgrupper] [ändrad 1 januari 2018]