digital inföding

(digital native) – en som har vuxit upp med internet och mobil­tele­foner, och därför tar sådant som själv­klart. Kallas ibland också för generation e. Motsatsen kallas för digital invand­rare. – Se också generation Z.

[demografi] [it-folkgrupper] [ändrad 1 januari 2018]