native

autentisk, ursprunglig, ursprungs-, original-; inbyggd, ren, nativ –– om program och filer: i ett format som kan användas direkt utan konvertering. –– Native format, native file format –– ursprungsformat, ursprungligt filformat – fil­format som kan läsas direkt av ett program; native code – ursprunglig kod, nativ kod – kod som kan köras direkt – ”rent” – på en viss processor. – Run native –– köra rent, köra i ursprunglig form. –– Ordet native används också om funktioner som finns med i original­versionen av en dator, ett operativ­system eller program: a native feature –– en inbyggd funktion, en ur­sprung­lig funktion. – Ordet nativ finns på svenska, men det är sällsynt och obe­grip­ligt för de flesta. –– Se också native programming language, native appcloud-native, data native och native content.

Dagens ord: 2013-03-14