screenome

skärmprofil, skärmtidsprofil – benämning på en detaljerad bild av vad en person gör vid bildskärmen. (Alltså vid dator, surfplatta, mobiltelefon.) Uttrycket screenome myntades 2019 av en grupp forskare vid amerikanska universitet och företag. De anser att måttet skärmtid (screen time) inte ger en fullständig bild av människors användning av datorer. Ordet screenome, även: screenomics, är en sammandragning av screen [time] och genome respektive economics. – Se denna artikel.

[beteende] [5 juni 2019]

datorspelsberoende

ett beteende som 2018 klassas som sjukdom av Världshälsoorganisationen, WHO. Det kännetecknas av ”nedsatt behärskning av spelandet, ökad prioritering av spelande framför andra aktiviteter till den grad att spelandet tar överhanden över andra intressen och dagliga aktiviteter samt att spelandet fortsätter eller tilltar trots att uppkomsten av negativa konsekvenser”. Diagnosen finns med i elfte versionen av WHO:s klassificering av sjukdomar, International classification of diseases, ICD, som publiceras i juni 2018.  – På engelska: gaming disorder, på svenska också: spelstörning eller dataspelsberoende. – Se WHO:s webbsidor.

[beroende] [spel] [ändrad 28 maj 2018]

skärmtid

(screen time) – den tid som barn tillbringar vid bildskärm. Det kan vara på persondator, bärbar dator, surfplatta, smart mobil eller spelkonsol. Däremot brukar tv inte räknas. Forskaren Elza Dunkels (länk) avfärdar talet om skärmtid som ”moralpanik” (även: skärmpanik), se intervju i Svenska Dagbladet. – Skärmtid kan också stå för den maximala tid som föräldrarna tillåter att barnen tillbringar vid bildskärmen, och det kan vara en inställning i vissa system (se också parental control). (Uttrycket skärmtid kan givetvis också an­vändas om vuxnas tid vid bildskärmen, men det är ovanligt.) – Läs också om screenome.

[barn] [beroende] [ändrad 5 juni 2019]