Internet and technology addicts anonymous

(ITAA) – en amerikansk organisation för personer som vill vänja sig av med överdriven användning av mobiltelefoner, datorer och sociala medier. Organisationen, som grundades 2009, har en behandlingsmetod som är inspirerad av Anonyma alkoholisters 12‑stegsmetod. – Se internetaddictsanonymous.org.

[digitalfritt] [beroende] [24 april 2019]

Dagens ord: 2019-05-09