datorspelsberoende

ett beteende som 2018 klassas som sjukdom av Världshälsoorganisationen, WHO. Det kännetecknas av ”nedsatt behärskning av spelandet, ökad prioritering av spelande framför andra aktiviteter till den grad att spelandet tar överhanden över andra intressen och dagliga aktiviteter samt att spelandet fortsätter eller tilltar trots att uppkomsten av negativa konsekvenser”. Diagnosen finns med i elfte versionen av WHO:s klassificering av sjukdomar, International classification of diseases, ICD, som publiceras i juni 2018.  – På engelska: gaming disorder, på svenska också: spelstörning eller dataspelsberoende. – Se WHO:s webbsidor.

[beroende] [spel] [ändrad 28 maj 2018]

Dagens ord: 2018-01-07