datorspelsberoende

ett beteende som 2018 klassades som sjukdom av Världshälsoorganisationen, WHO. – Datorspelsberoende kännetecknas av ”nedsatt behärskning av spelandet, ökad prioritering av spelande framför andra aktiviteter till den grad att spelandet tar överhanden över andra intressen och dagliga aktiviteter samt att spelandet fortsätter eller tilltar trots uppkomsten av negativa konsekvenser”. Diagnosen finns med i elfte versionen av WHO:s klassificering av sjukdomar, International classification of diseases, ICD, som publicerades i juni 2018 – se icd.who.int.  – På engelska: gaming disorder, på svenska också: spelstörning eller dataspelsberoende. – Se WHO:s webbsidor.

[beroende] [spel] [ändrad 6 juli 2022]

Dagens ord: 2018-01-07