sandlåda

(sandbox) – allmänt: avskild miljö i ett it-system, ut­formad för de program som körs där inte ska kunna på­verka eller skada resten av systemet (se också off‑box):

  1. – skyddad testmiljö för nya program. Pro­grammet prov­körs på en vanlig dator, men på ett sådant sätt att det inte kan på­verka andra pro­gram, andra filer eller operativsystemet. (Se sandboxing.) Även sådant som video­filmer och webb­sidor kan testas på detta sätt. Då innebär körning i sandlåda att de inte publiceras (ännu). Pro­grammen som testas kan bara läsa och skriva data i ett eget, avgränsat minnesutrymme;
  2. – i Java: det begränsade ut­rymme som ett Java­program har tillgång till på en dator. Be­gränsningen har funnits i Java från början för att Java­program, som är gjorda för att kunna skickas över inter­net till andra datorer, inte ska kunna ställa till skada eller användas för in­trång. Därför fungerar Javaprogrammen bara inom ramarna för sand­lådan och deras aktivitet begränsas av ett antal regler. Eftersom an­vändningen av Java har breddats med åren har be­gränsningarna minskat;
  3. – se mobile container.

[it-säkerhet] [mobilt] [programmering] [programspråk] [ändrad 17 november 2018]