internetisolering

  1. – enbart indirekt kommunikation, rensad från skadlig kod, mellan användare i ett företagsnätverk och internet. Användarna får inte direkt tillgång till webbsidor och e‑post, utan får exakta kopior som skickas från en särskild server eller molntjänst. – Internetisolering används för att stoppa attacker som riktas mot användare i företagsnätverk och som sker genom internetkommunikation: all internettrafik till företaget går genom servern / molntjänsten som rensar den från skadeprogram och andra hot mot IT‑säkerheten som skumma bilagor. Sedan skickas en ”desinficerad” exakt kopia till användaren, som kan öppna den i sin webbläsare. Användaren ska inte märka någon skillnad, och sidornas länkar är klickbara som vanligt. En fördel med internetisolering jämfört med andra skydd som brandväggar är att man inte behöver hindra användarna från att besöka vissa sidor eller ta emot vissa meddelanden. – En skillnad mot att köra meddelandena i en sandlåda är att internetisolering inte sker i mottagarens dator. – På engelska: internet isolation. Kallas också för web isolation – webbisolering;
  2. – isolering av en stats internet från resten av internet, se till exempel Björnvallen och splinternet;
  3. – social isolering orsakad av att man ägnar sin tid åt internet i stället för att träffa människor.

[beroende] [it-säkerhet] [politik] [skydd] [ändrad 11 juni 2021]

Dagens ord: 2019-10-09