e-choupal

elektronisk marknadsplats för indiska bönder. – E‑choupal är ett nät­verk av datorer, en i varje by, som ger bönder möjlighet att beställa och sälja jord­bruks­produkter och att jäm­föra priser. E‑choupal drivs av det indiska företaget ITC, se här. – Fler ord på e–.

RMA

förkortning för return merchandise authorization – överenskommelse om att en fel­aktig eller skadad vara ska returneras. – Köparen kontaktar säljaren eller leverantören, som tilldelar den felaktiga varan ett RMA‑nummer som ska bifogas varan när den returneras. Exakt hur det går till varierar: det kan vara köparen eller återförsäljaren som returnerar varan, och köparen kan få pengarna tillbaka, en ny felfri vara eller samma vara i retur efter re­pa­ra­tion. – Benämningen RMA‑nummer används även i Sverige.

[förkortningar på R] [handel] [ändrad 17 december 2014]

App Store

Apples tjänst för ner­laddning av program till iPhone, iPad och Mac. Alla program som installeras på en iPhone eller iPad måste hämtas från App Store, som ingår i iTunes Store. Program­men kan vara gratis eller kosta. Det finns både program från Apple och från fristående utvecklare; alla program måste granskas av Apple innan de får säljas i App Store. – Apples App Store har fått efterföljare som Google Play och Microsoft Store. – Det finns metoder att instal­lera program som inte kommer från App Store på en iPhone eller iPad, se jailbreaka. – Läs också om iOS developer enterprise pro­gram. – Se Apples webbsidor.

[e-handel] [ändrad 26 juni 2021]

eaches and inners

om lager: inners är de enskilda förpackningarna som var för sig säljs till konsument, till exempel tuber med tand­kräm. Eaches är kartongerna som innehåller flera inners.

[handel] [logistik] [ändrad 1 maj 2020]

caveat emptor

i brittisk och amerikansk juridik: köparens risk – principen att den som köper en fastighet (eller något annat) har granskningsplikt, och inte kan begära att köpet ska gå till­baka om hon i efterhand upptäcker fel och brister (såvida inte säljaren av­siktligt har dolt fel). – Uttrycket är latin och betyder köparen måste se sig för. Motsatsen heter caveat venditor – säljarens risk.

[handel] [juridik] [ändrad 5 maj 2020]

B2C

business-to-consumer – elektronisk handel mellan företag och kon­su­ment. – När webb­­handeln inte går så bra uttyds B2C också som ”back to college”.

[förkortningar på B] [handel] [n2n-uttryck] [ändrad 21 november 2019]

C2C

förkortning för bland annat:

  1. – company-to-company – ungefär samma som B2B, business-to-business;
  2. – computer-to-computer – jämför med A2A, application-to-application, och M2M, machine-to-machine;
  3. – consumer-to-consumer, alltså inter­net­tjänster som Blocket och eBay där privat­­personer handlar med var­andra.

– För­kort­ningen C2C kan ha flera andra be­ty­delser.

[förkortningar på C] [n2n-uttryck] [ändrad 8 juni 2020]

.