granskningsplikt

krav på att köparen, före en affär, på ett fackmässigt sätt undersöker det som ska köpas. – Om köparen inte gör en sådan granskning kan hon förlora rätten att kräva skade­stånd av säljaren om fel upptäcks efter köpet. Hon kan också hållas ansvarig för följderna av fel som fanns före köpet. – Termen genomlysning används också, särskilt om företagsköp: man talar då om före­tags­genom­lysning. Termen företagsbesiktning förekommer också, (se Wikipedia). – På engelska: due diligence, ibland förkortat DD. – Due diligence kan också i mer allmän betydelse översättas med vak­sam­het. – Se också diligence. – Läs också om projektet Genom­synlig.

[företag och ekonomi] [ändrad 13 april 2018]