caveat emptor

i brittisk och amerikansk juridik: köparens risk – principen att den som köper en fastighet (eller något annat) har granskningsplikt, och inte kan begära att köpet ska gå till­baka om hon i efterhand upptäcker fel och brister (såvida inte säljaren av­siktligt har dolt fel). – Uttrycket är latin och betyder köparen måste se sig för. Motsatsen heter caveat venditor – säljarens risk.

[handel] [juridik] [ändrad 5 maj 2020]