M2M

machine-to-machine – kommunikation mellan maskiner, apparater och datorer via inter­­net eller andra datornätverk. Syftet är vanligen att möjliggöra styrning och övervakning med auto­ma­tik, eller att kunna utföra det på distans. – Jäm­för med A2A, application‑to‑application och C2C, computer‑to‑computer samt sakernas internet (internet of things).

[datakommunikation] [förkortningar på M] [uttryck av typ N2N] [sakernas internet] [ändrad 10 november 2020]