M2M

machine-to-machine – kommunikation mellan maskiner, apparater och datorer via inter­­net eller andra dator­­nät. Syftet är vanligen att möjlig­­göra styrning och över­­vak­ning med auto­ma­tik, eller att kunna utföra det på distans. – Jäm­för med A2A, application-to-application och C2C, computer-to-computer.

[datakommunikation] [förkortningar på M] [N2N-uttryck] [sakernas internet] [ändrad 14 juni 2017]