application-to-application

(A2A) – beteckning på det att med­de­landen sänds auto­ma­tiskt mellan app­li­ka­tioner (program) i ett it-system. Ett program skickar in­for­ma­tion till ett annat. – Jäm­för med C2C, computer-to-computer och M2M, machine-to-machine.

[datakommunikation] [ändrad 14 juni 2017]