application-to-application

(A2A) – beteckning på det att med­de­landen sänds automatiskt mellan appli­ka­tioner (program) i ett it‑system. Ett program skickar information till ett annat. – Jäm­för med C2C, computer‑to‑computer och M2M, machine‑to‑machine.

[datakommunikation] [ändrad 14 juni 2017]