RMA

förkortning för return merchandise authorization – över­ens­kommelse om att en fel­aktig eller skadad vara ska returneras. Köparen kontaktar säljaren eller leve­ran­tören, som till­delar den fel­aktiga varan ett RMA‑nummer som ska bi­fogas varan när den returneras. Exakt hur det går till varierar: det kan vara köparen eller åter­för­säljaren som returnerar varan, och köparen kan få pengarna till­baka, en ny felfri vara eller samma vara i retur efter re­pa­ra­tion. – Benämningen RMA‑nummer används även i Sverige.

[ekonomi] [förkortningar på R]