B2C

business-to-consumer – elektronisk handel mellan företag och kon­su­ment. – När webb­­handeln inte går så bra uttyds B2B också som ”back to college”.

[förkortningar på B] [handel] [n2n-uttryck] [ändrad 3 maj 2019]