C2C

förkortning för bland annat:

  1. – company-to-company – ungefär samma som B2B, business-to-business;
  2. – computer-to-computer – jämför med A2A, application-to-application, och M2M, machine-to-machine;
  3. – consumer-to-consumer, alltså inter­net­tjänster som Blocket och Ebay där privat­­personer handlar med var­andra.

– För­kort­ningen C2C kan ha flera andra be­ty­delser. – Fler n2n-uttryck.

.