C2C

förkortning för bland annat:

  1. – company-to-company – ungefär samma som B2B, business-to-business;
  2. – computer-to-computer – jämför med A2A, application-to-application, och M2M, machine-to-machine;
  3. – consumer-to-consumer, alltså inter­net­tjänster som Blocket och eBay där privat­­personer handlar med var­andra.

– För­kort­ningen C2C kan ha flera andra be­ty­delser.

[förkortningar på C] [n2n-uttryck] [ändrad 8 juni 2020]

.