iBore

en som tråkar ut vänner och arbetskamrater med sin iPhone eller iPod. Ordet blev känt efter ett inslag i juli 2009 på brittiska Five News, se denna artikel.

[it-folkgrupper] [jargong] [ändrad 18 september 2021]

concern troll

”bekymmerstroll” – en som ger bekymrade, till synes välmenta, råd i ett diskussionsforum, men som är ute efter att störa eller tysta diskussionen. (Se troll, betydelse 1.) – Ett concern troll kan varna för att andra diskussionsdeltagare kan råka illa ut på grund av sina åsikter, eller påpekar andra icke‑existerande eller irrelevanta problem. (Jämför med 4 D:s of disinformation.)

[desinformation] [diskussioner] [troll] [ändrad 12 december 2017]

anonymice

(anonymous + mice – möss) – föraktfull beteckning på folk som skickar anonyma mejl för att de inte vill stå för sina åsikter. – Även: anonymouses.

[illa omtyckta personer] [ändrad 4 oktober 2018]

trollfabrik

(troll farm, troll factory) – propagandistgrupp som har till uppgift att sprida falska eller vilseledande påståenden på internet. Oftast anställd av en stat. Medlemmarna nästlar sig in i sociala medier och andra forum och agerar som vanliga privat­per­soner. – Använd­ning av troll­fabriker är ofta ett inslag i informationspåverkan. – Till skillnad från vanliga troll brukar trollfabriker­nas skribenter inte vara provoka­tiva, utan de vill verka trovärdiga. – Läs också om motparten, älvor. – Se till exempel artikel i New York Times (länk). –  Troll­fabrik var 2015 ett av årets nyord enligt Språk­rådet och Språk­tidningen (länk).

[desinformation] [politik] [troll] [årets nyord] [ändrad 22 februari 2022]