förstörare

(spoiler) – en som berättar handlingen i en bok eller en film i förväg och förstör spänningen; text som gör samma sak. – Motsvarande för datorspel.

[illa omtyckta personer] [spel] [ändrad 7 oktober 2019]