iBore

en som tråkar ut vänner och arbetskamrater med sin iPhone eller iPod. Ordet blev känt efter ett inslag i juli 2009 på brittiska Five News, se denna artikel.

[it-folkgrupper] [jargong] [ändrad 18 september 2021]