wikipetter

person som är aktiv på Wiki­pedia och som till­rätta­visar andra skribenter och rättar eller stryker deras bidrag, oavsett egen kompetens och sakkunskap. – Ordet an­spelar på viktig­petter. – Sidan om wikipetter raderades i början av 2010 från Wiki­pedia, vilket sågs som typiskt för wikipettrarna. Ordet har senare tagits till heder, se denna sida. – Läs också om Wikipedia kid och wikiality.

[illa omtyckta personer] [jargong] [webbuppslagsverk] [ändrad 9 juni 2018]

sea-lioning

to sea-lion, to sealion; sealioning – i diskussionsforum på nätet: att lägga sig i diskussioner på ett påträngande, men formellt hövligt sätt. – Sjölejonbeteende kan till exempel vara att gång på gång be någon att ge bevis för sina påståenden eller motivera sina åsikter. Försök att avsluta samtalet tolkas som fientlighet och leder till att man avkrävs ytterligare motiveringar. Syftet är, eller tolkas som, att förödmjuka den som utsätts. Observera att de som gör så – ett slags trollinte kallas för sea lions, utan för sea lioners. – Ordet: Taget från en serie från 2014 av David Malki (länk), se denna länk. – Liknande beteenden har i andra sammanhang på engelska kallats för gish galloping. – Se också reply guy.

[diskussioner] [illa omtyckta personer] [jargong] [ändrad 27 maj 2022]

näthatare

anonym person som skriver kränkande och hotfulla saker i diskussionsforum och i mejl till personer som han eller hon ogillar. – Kvinnor får ofta sexuella hot och föro­lämpningar som gäller deras utseende från näthatare. Ofta angriper näthatarna också debattörer, journalister och politiker som har humana åsikter om invandrare. – Näthatare kallas ibland för troll, men troll i ordets ursprungliga betydelse (när det gäller inter­net) skriver provoka­tiva saker för att det roar dem att ställa till upp­ståndelse. Nät­hatare, däremot, menar vad de skriver. – Läs också om tv‑pro­grammet Trolljägarna och om näthat, näthot, nätmobbning, nät­­stalkning, makromobb och skriv­­bords­­krigare.

[illa omtyckta personer] [näthat] [ändrad 17 april 2018]

patenttroll

(patent troll) – en som skaffar patent enbart för att kunna stämma andra för patent­intrång. – Patenttrollet kan vara ett företag eller en enskild person. Uträkningen är att motparten hellre gör upp i godo och betalar ersättning för det påstådda patent­intrånget, även om det är tvivelaktigt, än att ägna flera år åt att processa om saken. – Patenttroll kan antingen själva söka patent (ofta på uppfinningar med låg uppfinnings­höjd) eller köpa upp patent från andra, men utan avsikt att använda patenten i produktion. – Patent­troll kallas i mer formella sammanhang på engelska för patent assertion entities (PAE) eller för non‑practicing entities (NPE), på svenska företag utan verk­sam­het. – Läs också om det engelska ordet troll.

[patent] [troll] [ändrad 15 oktober 2018]

Treefinder

ett datorprogram som räknar ut släkt­skapen mellan olika arter med ledning av molekylära data. – Programmet har utvecklats av tysken Gangolf Jobb och har funnits för fri nerladd­ning sedan 2004. Den senaste versionen är från 2011. – Treefinder har blivit känt utanför forskarvärlden därför att Gangolf Jobb, som är uttalad rasist, den 1 oktober 2015 förbjöd forskare i Sverige och andra europeiska länder som släpper in de flesta icke‑europeiska invandrarna att använda det. Forskare i USA har redan tidig­are förbjudits att använda programmet, efter­som Jobb inte vill ha något att göra med det han kallar den amerikanska imperialismens hemland. – Treefinder räknas som ett seriöst och vetenskapligt användbart program, men förbudet spelar ingen roll för forskningen, efter­som det finns andra program som kan göra samma sak. På grund av formuleringar i licensavtalet är förbudet för övrigt inte heller tillämpligt på exemplar av programmet som redan har laddats ner. – Se treefinder.de.

[applikationer] [forskning] [illa omtyckta personer] [licenser] [politik] [upphovsrätt] [ändrad 3 augusti 2019]

squatter

ockupant, snyltare – inom it: någon som lägger beslag på eller snyltar på resurser som till­hör någon annan, eller som borde tillhöra någon annan. – Ordet squatter eller squatting ingår i cyber­­squatting, se domänrofferi, facesquatting (namnrofferi), typo­squatting, se fulregistrering, och wi‑fi squatter. – Se också squammer. – Ursprungligen: engelska för någon som slår sig ner på en tomt eller i ett hus utan lov, eller någon som slår sig ner på obebyggd mark i syfte att ta över den. Den äldsta betydelsen är en som sitter på huk (squats), underförstått: en som inte har något hus att vara i.

[illa omtyckta personer] [missbruk] [språktips] [ord på squat] [ändrad 7 mars 2023]

squammer

  1. – en som skickar in falska an­sökningar om registrering av domäner på internet. Syftet är inte att faktiskt registrera domänerna, utan att hindra andra från att göra det. An­sökningarna skickas ofta med automatik av ett dator­system;
  2. – mer allmänt: en som registrerar domäner för att senare kunna sälja dem dyrt.

– Ordet squammer är en samman­dragning av squatter och spam.

[bluff och båg] [domäner] [illa omtyckta personer] [ändrad 6 september 2018]

CAD

  1. – computer assisted (eller aided) design – teknik för att göra rit­ningar och konstruk­tioner på dator­skärm. Äldre program för CAD var ofta tvådimensionella och efter­liknade tradi­tio­nell teknisk rit­teknik. Numera används tre­dimen­sio­nell visualisering, och CAD-rit­ningen kan tas som underlag för rapid prototyping, till­­verk­ning med 3d‑skrivare, eller för att direkt styra tillverknings­processen (se CAM). – Se också byggnadsinformationsmodellering och SCAD. – Läs också om Ivan Sutherland;
  2. – se cybercad.

[applikationer] [cadcam] [förkortningar på C] [grafiskt användargränssnitt] [illa omtyckta personer] [industriell it] [ändrad 18 oktober 2020]