anonymice

(anonymous + mice – möss) – föraktfull beteckning på folk som skickar anonym e-post för att de inte vill stå för sina åsikter. Även anonymouses.

[illa omtyckta personer] [ändrad 4 oktober 2018]