anonymice

(anonymous + mice – möss) – föraktfull beteckning på folk som skickar anonyma mejl för att de inte vill stå för sina åsikter. – Även: anonymouses.

[illa omtyckta personer] [ändrad 4 oktober 2018]