USB power delivery

(USB PD) – en standard för kraftfullare strömförsörjning genom USB. – Upp till 100 watt ska kunna levereras genom USB‑sladd till flera sammankopplade apparater. Spänningen är 20 volt mot tidigare 5 volt. Standarden togs i bruk 2014. – Med den tidigare USB‑standarden kunde bara utrustning med låg strömförbrukning få ström genom USB. Med USB PD ska man kunna driva en persondator genom USB. – USB PD kan fungera i båda riktningarna: datorn kan driva hårddisken, och hårddisken kan driva datorn, bero­ende på vilken av dem som är an­sluten till elnätet. USB PD väntas leda till att behovet av batterieliminatorer minskar, eftersom allt fler vägguttag för el också har uttag för USB. – Ob­servera att USB PD inte är en standard för hur USB‑kontakterna ska se ut. Det är en standard för hur data och elektrisk ström ska överföras tillsammans. Men i praktiken används USB PD med kontakten USB‑C. – Läs mer på usb.org/usb-charger-pd.

[elektrisk ström] [kablage] [usb] [ändrad 5 februari 2018]

SCSI

SCSI-kontakt. (Källa: Wikipedia.)

– Small computer system interface – en äldre standard för sammankoppling av datorkomponenter. Förkortningen utläses ”skussi”. – Från början användes SCSI för anslutning av yttre tillbehör, som skrivare, men där har det ersatts av USB, som är behändigare, och av Thunderbolt, som är snabbare. Numera används SCSI för sammankoppling av komponenter inuti datorer, där hög överföringstakt är viktigt. – SCSI kom på 1980‑talet, och sedan dess har ett antal varianter utvecklats, bland annat Serial attached SCSI, iSCSI och SCSI Express. – Läs mer på branschorganisationen SCSI Trade Association STA:s webbplats: scsita.org.

[förkortningar på S] [kablage] [sammankoppling] [ändrad 24 augusti 2020]

FireWire

en föråldrad standard för anslutning av utrustning till dator, lanserad 1987 och avvecklad 2013. Den har ersatts av Thunderbolt och USB. – FireWire klarade snabb dataöverföring och passade bra för digital video och andra krävande applikationer. Det var en buss och en standard för kontaktdon. Man kunde koppla ihop upp till 63 apparater (hårddiskar, skrivare, videokameror…) i en kedja och ansluta dem till ett enda FireWire-uttag i en dator. FireWire kunde överföra upp till 800 megabyte per sekund, och kunde dessutom göra det med garanterad datatakt, vilket var värdefullt när man spelade in digital video. FireWire krävde dessutom inte någon central styrenhet (en dator), utan varje enhet kunde självständigt sända och ta emot data. Nackdelen var att tekniken är dyr. – FireWire utvecklades med början 1986 på initiativ av Apple som en ersättning för SCSI, och lanserades 1987. Det blev en standard under beteckningen IEEE 1394, och användes också i Windows-världen. Sony marknadsförde firewire som i.Link, och det marknadsfördes också under namnet Lynx. FireWire trängdes ut runt 2009 av USB, som visserligen inte var lika snabbt (då), men som användes på all utrustning för Windows: Apple tillverkade sina sista datorer med FireWire 2012. För krävande användning har Thunderbolt tagit över FireWires roll. – Branschorganisationen för FireWire var 1394 Trade Association, vilande sedan 2015.

[kablage] [nerlagt] [sammankoppling] [ändrad 13 september 2021]

DisplayPort

ett sammankopplingssystem för dator och bildskärm eller dator och tv. – DisplayPort överför både bild och ljud. Infördes 2006 och får användas fritt. – DisplayPort är utvecklat för att ersätta det äldre systemet DVI för tv. Det har i princip samma funktioner som HDMI. – Mini DisplayPort är en variant med mindre kontaktdon, utvecklad av Apple. – Läs mer på displayport.org.

[kablage] [ljud och bild] [sammankoppling] [ändrad 28 februari 2018]

DVI

DVI-D-kontakt.

Digital visual interface – äldre standardkontakt för anslutning av bild­skärmar för tv, video och datorer; den sammanhängande standarden för det logiska gränssnittet, alltså för vilka signaler som ska gå genom kontaktens olika delar. Det finns tre varianter: DVI‑A för analog teknik, DVI‑D för digital teknik och DVI‑I för båda. – Standarden utarbetades av den sedan 2001 nerlagda branschorganisationen Digital display working group. – Under 00‑talet började den mer flexibla HDMI‑standarden tränga undan DVI. DVI‑kontakter används numera mest för projektorer och stationära datorer.

[bildskärmar] [förkortningar på D] [kablage] [ljud och bild] [sammankoppling] [videoteknik] [ändrad 29 juni 2017]

Lightning

en kontakt som lanserades med iPhone 5 i augusti 2012. Den är mindre än de tidigare kontakterna till iPhone, och kan sättas in vänd åt båda hållen. Den används både för dataöverföring och för laddning av batteriet. Det är ett särskilt utförande av version 2 av USB.

[kablage] [sammankoppling] [ändrad 9 december 2019]

USB

(Universal serial bus) – den numera vanligaste kontakten för an­slutning av utrustning till dator. – USB är dels materiella uttag och kontakter, dels den tekniska standard som gör att information kan överföras. – USB möjliggör så kallad plug‑and‑play, alltså att utrustning fungerar direkt när man ansluter den – man behöver inte starta om datorn. USB kan också förse de anslutna tillbehören med elektrisk ström. Det har lett till att det tillverkas diverse tillbehör och leksaker som ansluts till USB‑uttaget. (En nyare variant av USB, USB power delivery (USB-PD), klarar också att driva persondatorer och hårddiskar.) Flera enheter kan kedjekopplas, alltså kopplas samman i en lång rad: meddelandena hamnar ändå hos rätt mottagare i kedjan.

Skiss över sex typer av usb-kontakt.
Sex varianter av USB-kontakter. Källa: Wikipedia.

– USB lanserades i slutet av 1990‑talet, och finns numera på alla persondatorer och på många slags till­behör. USB‑minnet har blivit det vanligaste portabla minnet. – Den vanligaste typen av USB‑kontakt, USB‑A, är i genomskärning en tillplattad rektangel, ungefär 12⨯4 millimeter i genomskärning, med en insatt plast­bit som gör det omöjligt att sätta in kontakten upp‑och‑ner. Det finns också USB‑B, som är mindre och i genomskärning formad som en kvadrat med två avfasade hörn, återigen för att göra det omöjligt att sätta in den fel. Varianterna A och B finns också i mindre stor­lekar: Mini‑USB var en mindre variant som avvecklats till förmån för micro‑USB, som 2009 blev europeisk standard för laddning av mobiltele­foner.

USB-kontakt typ C.
USB-C-kontakten är lite mindre än den vanliga typ A, och dessutom vändbar.

– Med version 3.1 av USB-standarden, som kom i mitten av 2014, kom också en ny utformning av kontakten, USB-C, som är vändbar. Den kan alltså sättas in med valfri sida upp. – Version 4 av USB‑standarden kallas för USB4 och bygger på Thunderbolt‑protokollet. Den lanserades under 2019. – Observera att de olika generation­erna av USB (sedan 2008 finns versionerna 1, 2 och 3 av USB) inte direkt har att göra med kontakternas utformning. Skillnaden mellan versionerna är hur de hanterar de data som överförs. USB4 fungerar dock bara med USB‑C‑kontakter. – USB utvecklades på Intel av bland annat Ajay Bhatt (länk). USB‑standarden förvaltas av branschorganisationen USB implementers forum. – En allvarlig sårbarhet i USB upptäcktes 2014, se Badusb.

[förkortningar på U] [kablage] [sammankoppling] [usb] [ändrad 23 maj 2021]

koaxialkabel

elektrisk kabel som är konstruerad för att inte störa annan elektrisk utrustning och inte heller bli störd av elektriska signaler utifrån. Används som antennkabel för radio och tv, för mätutrustning och ibland i datorteknik (jämför med partvinnad kabel och folieskärmad kabel). Koaxialkablar har en inre koppartråd, kärnan, som leder den elektriska strömmen. Den är omgiven av isolering, och isoleringen är i sin tur omgiven av flätade trådar av koppar (en ”strumpa”) som fungerar som skärm. Runt detta finns ytterligare isolering. Skärmen är kopplad till jord. – Det fungerar så här: När ström rör sig i en elektrisk ledning uppstår alltid ett elektromagnetiskt fält. Det är ett slags radiovågor som kan störa andra elektriska anordningar, men i en koaxialkabel kommer det elektromagnetiska fältet inte längre än till skärmen. Fältets energi går åt till att sätta elektronerna i skärmen i rörelse, och de försvinner i jorden utan att ställa till störningar. På samma sätt kan en signal i en elektrisk ledning störas av elektromagnetiska fält utifrån, men sådana störningar absorberas också av koaxialkabelns skärm. Störningsfriheten blir aldrig hundraprocentig, men tillräckligt bra för det mesta. – Benämningen koaxial betyder som har samma axel. Förkortas ofta koax. Ett koaxnät är ett datanät av koaxialkablar. – På engelska: coaxial cable.

[elektrisk ström] [kablage] [ändrad 20 oktober 2018]