Lightning

en kontakt som lanserades med iPhone 5 i augusti 2012. Den är mindre än de tidigare kontakterna till iPhone, och kan sättas in vänd åt båda hållen. Den används både för dataöverföring och för laddning av batteriet. Det är ett särskilt utförande av version 2 av USB.

[kablage] [sammankoppling] [ändrad 9 december 2019]