iSCSI

(internet SCSI) – en teknik för dataöverföring mellan datalagringsenheter och servrar i datornät med internetteknik (IP). – iSCSI kan användas i lokala nätverk, i stadsnät och globalt på internet. Det kan beskrivas som SCSI-gränssnittet anpassat till internet. (Vanlig SCSI är avsett för anslutning av tillbehör och fungerar bara ”i huset”.) iSCSI har utvecklats av internets tekniska ledningsgrupp IETF och presenterades 2001. – iSCSI är långsammare än tekniker som fibre channel, men prak­tiskt, eftersom det kan köras utan ändringar direkt på internet. – Se Wikipedia.

[datalagring] [förkortningar på I] [nätverk] [ändrad 17 februari 2022]