DisplayPort

ett sammankopplingssystem för dator och bildskärm eller dator och tv. – DisplayPort överför både bild och ljud. Infördes 2006 och får användas fritt. – DisplayPort är utvecklat för att ersätta det äldre systemet DVI för tv. Det har i princip samma funktioner som HDMI. – Mini DisplayPort är en variant med mindre kontaktdon, utvecklad av Apple. – Läs mer på displayport.org.

[kablage] [ljud och bild] [sammankoppling] [ändrad 28 februari 2018]