Serial attached SCSI

(SAS) – en standard för samman­kopp­ling av extern ut­rust­ning i it-system, i första hand mellan datorer och hårddiskar. – SAS är som namnet anger baserat på SCSI, och har seriell kommunika­tion genom en tunn kabel som går från enhet till enhet. SAS klarar datakom­mu­ni­ka­tion med flera gigabyte per sekund. Tekniken, som infördes 2004, är kom­pa­tibel med Serial ATA (SATA). Den viktigaste skillnaden är att SAS kan hantera snabbare hårddiskar än SATA. – Läs mer på SCSI Trade Associations sidor.

[sammankoppling] [ändrad 17 maj 2022]