distribuerad

(distributed) – i datorteknik: fördelad på flera fristående datorer som är sammankopplade i ett nätverk. Motsatsen till centraliserad. – Distribuerade system består av flera datorer som geografiskt kan finnas långt från varandra, men som normalt har samma operativsystem och samma ägare. (Jämför med kluster och moln.) Datorerna i ett distribuerat system kan använda data och programkomponenter som finns på de andra datorerna i systemet; distribuerade beräkningar – beräkningar som utförs av flera samverkande datorer, oftast med samma operativsystem och samma ägare. – Se också ”De åtta felsluten om distribuerad databehandling” – länk.

[it-system] [ändrad 11 januari 2019]