distribuerad

(distributed) – datateknik: fördelad på flera fristående datorer som är sammankopplade i nätverk. Motsatsen till centraliserad. Distribuerade system består av flera datorer som geografiskt kan finnas långt från varandra, men som normalt har samma operativsystem och samma ägare. (Jämför med kluster, gridd och moln.) Datorerna i ett distribuerat system kan använda data och programkomponenter som finns på de andra datorerna i systemet; distribuerade beräkningar – beräkningar som utförs av flera samverkande datorer, oftast med samma operativsystem och samma ägare. (Jämför med gridd.) – Se också De åtta felsluten om distribuerad databehandling.