en enda källa till sanning

principen att information ska hanteras så att varje uppgift finns bara på ett ställe och bara kan ändras på det stället. – En enda källa till sanning innebär att alla processer och funktioner som har behov av den uppgiften måste hämta den utan ändringar från den enda källan. Det kan göras med pekare. Principen en enda källa till sanning kan tillämpas på databaser, dokumentsamlingar och systemutveckling. – På engelska: single source of truth, SSOT.

[databaser] [systemutveckling] [ändrad 1 november 2021]

Dagens ord: 2023-06-05