innehållsleveransnätverk

(content delivery network eller content distribution network, förkortat CDN) – nätverk av geografiskt spridda internet­servrar som på ett samordnat sätt överför video, musik och annat till mottagare så snabbt som möjligt. Även: företag som säljer detta som tjänst. Materialet kan vara webbsidor, dokument, databaser, applikationer och även strömmande medier som videor och poddar. – Serv­rar­na är utplacerade för att leverera material från en källa till många mot­tagare så effektivt som möjligt. Systemet kan också räkna ut vilken rutt till mottagaren som tar kortast tid och välja den vägen. Kopior av upp­drags­giv­ar­nas filer lagras på de utspridda servrarna: i stället för att hämta filerna från uppdragsgivarens webbservrar får be­sök­ar­na dem från den närmaste servern i nätverket. Det minskar be­last­ning­en på uppdrags­giv­a­rens servrar. – Se också kantmoln och Akamai.

[nätverk] [ändrad 9 juni 2021]