git

system som håller reda på ändringar av programkod för Linux under ut­veck­lings­arbetet. Behövs för att utvecklarna ska veta vad andra ut­veck­lare har gjort, och kunna göra följd­ändringar. – Git utvecklades 2005 av Linus Torvalds efter en konflikt om det system som han tidigare hade använt, Bitkeeper (länk) från Bit­mover. – Git finns numera också för andra Unix­baserade operativ­system, som macOS, och för Windows. Stavas vanligtvis med litet g. – Se git-scm.com. – Se också Gitea och Github.

[programmering]