git

ett system som håller reda på ändringar av programkod för Linux under utveck­lings­arbetet. – Sådana system behövs för att utvecklarna ska veta vad andra ut­veck­lare har gjort, och kunna göra följdändringar. – Git utvecklades 2005 av Linus Torvalds efter en konflikt om det system som han tidigare hade använt, BitKeeper (länk) från Bit­mover. – Git finns numera också för andra Unix‑baserade operativ­system, som macOS, och för Windows. Stavas vanligtvis med litet g. – Se git-scm.com. – Se också Gitea och GitHub.

[programmering] [ändrad 25 augusti 2020]