CentOS

ett utförande (distribution) av Linux, närmast byggt på Red Hat Enterprise Linux. – CentOS lanserades 2004. I december 2020 meddelades att CentOS ska avvecklas i dess dåvarande form (se pressmeddelande). Den sista versionen av CentOS blir version 8. – CentOS är praktiskt taget identiskt (binärkompatibelt) med Red Hat Enterprise Linux, men det är gratis, och innehåller enbart fri mjukvara. – Se centos.org. – Efter avvecklingen av operativsystemet CentOS ska projektet CentOS Stream finnas kvar. Det är ett projekt där utvecklare kan bidra till vidareutvecklingen av Red Hat Enterprise Linux och Fedora. Det ska distribueras med långtidssupport. – Se centos.org/centos-stream. – Läs också om AlmaLinux.

[linuxdistributioner] [nerlagt] [ändrad 10 december 2022]