CentOS

ett utförande (distribution) av Linux, närmast byggt på Red Hat Enterprise Linux. Det lanserades 2004. I december 2020 meddelades att CentOS ska avvecklas (se pressmeddelande). – CentOS är praktiskt taget identiskt (binärkompatibelt) med Red Hat Enterprise Linux, men det är gratis, och innehåller enbart fri mjukvara. – Se centos.org. – Efter avvecklingen av operativsystemet CentOS ska projektet CentOS Stream finnas kvar. Det är ett projekt där utvecklare kan bidra till vidareutvecklingen av Red Hat Enterprise Linux. – Se centos.org/centos-stream.

[linuxdistributioner] [nerlagt] [ändrad 30 september 2021]