Akamai

företag som driver en tjänst som avlastar tungt belastade servrar på internet. (Ett inne­hålls­leve­rans­nät­verk.) – Akamai kopierar stora filer (bilder, musik, video) från utgivarens server och lägger kopiorna på sina egna servrar. När en an­vänd­are efter­frågar en sådan fil hämtas en kopia från en server nära an­vänd­aren. Därmed minskar belastningen på den ursprungliga servern. Akamai är en kommersiell tjänst som drivs av före­taget Akamai Tech­nologies (länk). Andra företag betalar alltså för att Akamai ska hantera deras filer. – 2003 blev Akamai kontro­versiellt därför att före­taget sa upp kontraktet med tv‑kanalen al‑Jazira. – Enligt upp­gifter 2010 gick 20 pro­cent av all trafik på internet genom Akamais servrar.

[företag] [nätverk] [ändrad 22 maj 2017]