E-legitimationsnämnden

tidigare: en svensk statlig myndighet som samordnade elektronisk identifiering och underskrifter i den offentliga sektorn. E‑legitimationsnämnden bildades 2011. Bland annat utfärdade den märket Svensk e‑legitimation. Den 31 augusti 2018 gick E‑legitimationsnämndens verksamhet upp i den nya Myndigheten för digital förvaltning – DIGG. – Se DIGG:s webbsidor och e‑legitimation.se.

[elektroniska signaturer] [identifiering] [inaktuellt] [svenska myndigheter] [ändrad 28 augusti 2020]

Mina meddelanden

en tjänst för e‑post från svenska statliga, regionala och kommunala myndigheter. – Den som ansluter sig till Mina meddelanden får e‑post från anslutna (inte alla) myndigheter genom Mina meddelanden i stället för med pappersposten. I tjänsten ingår meddelanden som förmedlas genom tjänster som Billo (billo.life), Kivra (kivra.se) eller Min myndighetspost. Om man ansluter Billo eller Kivra får man också e‑post från privata företag. – För att läsa meddelandena måste man logga in med e‑legitimation. Tjänsten sköts av myndigheten DIGG. – Se DIGG:s webbsidor.

[meddelanden] [svenska myndigheter] [ändrad 6 mars 2023]

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

en svensk myndighet som har tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av övervakning och hemlig information. – Tillsynen gäller bland annat avlyssning och övervakning av telefon- och datatrafik, skyddade iden­ti­teter och polisens hantering av personuppgifter. – Nämnden har funnits sedan 2008. Den tog över den tidigare Registernämndens uppgifter. – Se sakint.se.

[avlyssning] [svenska myndigheter] [övervakning] [ändrad 18 oktober 2021]

– In English: The Swedish commission on security and integrity protection is a government agency that supervises the use by law enforcement agencies of secret surveillance and of qualified assumed identities and associated activities. The Commission also supervises the processing of personal data by the Swedish police. – See sakint.se (in English). – For more summaries in English, please click on this link.

 

OBS-portalen

Polismyndighetens databas med ”operativ brotts-, spanings och kriminalunder­rätt­else­infor­ma­tion”. – OBS‑portalen fick 2015 kritik av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (se detta yttrande, borttaget, men se kopia) och 2016 av dåvarande Datainspektionen† (se detta beslut) för att personuppgifterna i databasen var för lätta att komma åt för obehöriga, och för att språkbruket var olämpligt.

[juridik] [personuppgifter] [svenska myndigheter] [ändrad 29 december 2020]

bredbandskoordinator

tjänsteman som 2o15—2025 ska främja och samordna utbyggnaden av bredband i Sverige. Det ska finnas en bredbandskoordinator i varje län. På PTS finns en central för bredbandskoordinatorerna. – Se pressmeddelande från regeringen, nytt pressmeddelande från regeringen och Bredbandsforums webbsidor.

– In English: Broadband coordinators are Swedish officials working for the rollout of broadband services in Sweden during the period 2015–2025. There is one in each administrative district (län).  – For more summaries in English, please click here.

[bredband] [it-politik] [svenska myndigheter] [ändrad 30 januari 2021]