Min myndighetspost

en tjänst för elektroniska meddelanden från svenska statliga och kommunala myndigheter. – Den som ansluter sig till Min myndighetspost får meddelanden från anslutna (inte alla) myndigheter genom Min myndighetspost i stället för med pappersposten. För att läsa meddelandena måste man logga in på Min myndighetspost med e‑legitimation. Tjänsten sköts av myndigheten DIGG. – Se DIGG:s webbsidor. – Min myndighetspost hette tidigare Mina meddelanden och sköttes då av Skatteverket.

[meddelanden] [svenska myndigheter] [ändrad 2 september 2020]