eSam

ett projekt för samverkan mellan ett antal svenska myndigheter och Sveriges kom­muner och regioner, SKR, (skr.se) om digitalisering av det offentliga Sverige. eSam bildades 2015. – Se esamverka.se.

[myndigheter] [ändrad 3 december 2019]